Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 7. 5. 2020. u 11:34
Toni Kliškić

U 87. godini života preminuo je prof.dr.sc. Radovan Pavić. Čitav svoj radni vijek proveo na Fakultetu političkih znanosti (1963 – 1993).

Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao i doktorirao na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Prilozi analizi socijalno -geografske strukture Gorskog Kotara i ogulinsko-plaščanske submontane udoline 1978. godine.

Bio je utemeljitelj i veliki promicatelj političko-geografskih i geopolitičkih istraživanja u Republici Hrvatskoj kojima je uvijek davao svoj poseban pečat. Njegova su istraživanja uvijek bila praćena inovativnim i kreativnim prikazima na geopolitičkim mapama koje je sam stvarao.

Izvodio je nastavu na predmetu Opća politička geografija i geopolitika. Od značajnijih radova izdvajamo: Osnove ekonomske geografije Jugoslavije (1972), Problemi geopolitičkih deformacija (Geografski pregled, 1964-1965), Uvod u opću političku geografiju i geopolitiku (1971, skripta) i Osnove opće i regionalne političke geografije, geopolitike i geostrategije I.-II. (1973, skripta).

Profesor Radovan Pavić bio je jedan od najpopularnijih predavača svoje generacije.

Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.