Jezik | Language: HRV ENG
Hrvatski jezik i novinarska stilistika
Šifra: 55445
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Žanić
doc. dr. sc. Boris Beck
Izvođači: Boris Beck - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U nastavi se obrađuju funkcionalno, socijalno, individualno i teritorijalno raslojavanje jezika i odrazi tih procesa u jeziku masovnih, ponajprije tiskanih medija, te pojam standardnog jezika i njegove polifunkcionalnosti. Među funkcionalnim stilovima posebna se pažnja posvećuje administrativnom i novinarsko-publicističkom, te raznim oblicima njihova prožimanja i hibridizacije. Na primjerima iz aktualne medijske produkcije analiziraju se prisutnost i funkcija raznih jezičnih varijeteta, kao i različitih strategija jezične stilizacije u medijski posredovanoj poruci. Cilj je da studenti izgrade svijest o tome kako odabir jezičnih varijeteta i jezičnostilskih sredstava prilikom oblikovanja teksta bitno pridonosi opsegu informacije koja se odašilje, te je stavlja u slojevite sociokulturne, političke i vrijednosne okvire.
Literatura:
 1. A. Frančić - L. Hudeček - M. Mihaljević:; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2005), str. 7-17, 19-28, 206-216, 230-232, 240-251, 293-301, 311-315
 2. Marko Samardžija (ur) i drugi; Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika; Matica hrvatska - Zagreb (1999), str. 5-8, 203-211
 3. Marina Katnić-Bakaršić; Stilistika; Naučna i univerzitetska knjiga - Sarajevo (2001), str. 30-40, 57-69, 88-106, 160-165, 174-176, 252-268, 230-233
 4. Josip Silić; Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Disput - Zagreb (2006), str. 20-28, 35-39, 65-96, 108-118, 121-129
 5. Ivo Pranjković: Temeljna načela jezične pravilnosti; Kolo; Matica hrvatska - Zagreb (1996), str. 4/ 5-12
 6. Ivo Pranjković: Funkcionalni stilovi i sintaksa; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41/ 519-527
 7. Damir Kalogjera: Jezične igre u novinskim naslovima; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 357-364
 8. Lana Hudeček: Jezične značajke novinskih naslova; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 297-303
 9. Ivo Žanić: Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to kriv; Politička misao; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 1/ 74-91
 10. A. Menac - Ž. Fink-Arsovski - R. Venturin; Hrvatski frazeološki rječnik; Naklada Ljevak - Zagreb (2003)
 11. Maja Bošković-Stulli; Usmena književnost nekad i danas; Prosveta/ Biblioteka XXvek - Beograd (1983), str. 250-271
 12. Antica Menac; Hrvatska frazeologija; Knjigra - Zagreb (2007), str. 9-21, 109-122, 203-212
 13. Danica Škara: Uporaba pučke frazeologije u suvremenom jeziku; Govor; Hrvatsko filološko društvo - Zagreb (1994), str. 1/ 41-49
 14. Vladimir Anić; Jezik i sloboda; Matica hrvatska - Zagreb (1998), str. 125-131
 15. Dinka Pasini: Eufemizmi u Anićevu rječniku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2006), str. 2/ 59-66
 16. Branko Kuna: Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2007), str. 1/ 95-113
 17. Anita Skelin Horvat: Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (2004), str. 93-104
 18. Ivo Žanić: Podvučeno žutim. Raspad Jugoslavije i značenjsko-funkcionalne transformacije jedne krilatice 1987-2004.; L. Čale Feldman - I. Prica (ur) Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma; Institut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb (2006), str. 121-148
Preporučena literatura:
 1. Krešimir Bagić; Rječnik stilskih figura; Školska knjiga - Zagreb (2012), str. po dogovoru
 2. Vladimir Anić; Naličje kalupa. Sabrani spisi (prir. Ivan Marković); Disput - Zagreb (2009), str. po dogovoru
 3. V. Muhvić-Dimanovski: Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskog u hrvatski; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41-42/ 457-464
 4. Lada Badurina i Marina Kovačević; Raslojavanje jezične stvarnosti; Izdavački centar Rijeka - Rijeka (2001), str. po dogovoru
 5. Branka Tafra; Od riječi do rječnika; Školska knjiga - Zagreb (2005), str. po dogovoru
 6. Dubravko Škiljan; Javni jezik; Izdanja Antibarbarus - Zagreb (2000), str. po dogovoru
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 14. 10. 2020. u 18:30
Ivo Žanić

Poštovani studenti,

budući da su se neki studenti obratili pitanjima jer nisu razumjeli sve o odvijanju nastave (a nismo baš iz prve ni mi), evo važne obavijesti svima:

- seminarska nastava koju za svoju grupu održava doc. dr. Boris Beck u dvorani D od 13.15 d0 14.30 sati prenosit će se online tako da je mogu pratiti i studenti koji zbog zdravstvenih i srodnih razloga ne mogu doći na fakultet. Drugim riječima, to je grupa kojoj fizički prisustvuju oni koji u nju ionako pripadaju po abecedi ali je ona i grupa za sve koji ne mogu / ne smiju fizički doći, neovisno o abecedi, tj. neovisno o tome da li zaista i pripadaju toj grupi ili kojoj od ostale dvije. Najkraće, to je supergrupa.

Srdačno

prof. dr. Ivo Žanić

Objavljeno: 8. 10. 2020. u 10:24
Ivo Žanić

Poštovani studenti,

čini mi se kako je onima koji će danas nastavu pratiti neizravno, preko streaminga, praktičnije (i humanije) isprintati prezentaciju br. 1, koju sam postavio u intranet, pa izlaganje pratiti s njome pred sobom nego da se šera na ekrane. Meni je to humanije, a mislim da je produktivnije i za razumijevanje izlaganja i objašnjenja. Ovo je preporuka.

Srdačno

prof. dr. Ivo Žanić

Objavljeno: 17. 6. 2020. u 18:33
Ivo Žanić

Molim sve studente koji mi se iz bilo kojega razloga obraćaju da to čine ISKLJUČIVO na adresu ivo.zanic.zgst@gmail.com, koja je u tu svrhu i navedena u silabusu, a NIKAKO na ivo.zanic@zg.htnet.hr koja je na fakultetskoj stranici i iz nepoznata je razloga postala nepouzdana.

Ivo Žanić