Jezik | Language: HRV ENG
Hrvatski jezik i novinarska stilistika
Šifra: 55445
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Žanić
doc. dr. sc. Boris Beck
Izvođači: Boris Beck - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U nastavi se obrađuju funkcionalno, socijalno, individualno i teritorijalno raslojavanje jezika i odrazi tih procesa u jeziku masovnih, ponajprije tiskanih medija, te pojam standardnog jezika i njegove polifunkcionalnosti. Među funkcionalnim stilovima posebna se pažnja posvećuje administrativnom i novinarsko-publicističkom, te raznim oblicima njihova prožimanja i hibridizacije. Na primjerima iz aktualne medijske produkcije analiziraju se prisutnost i funkcija raznih jezičnih varijeteta, kao i različitih strategija jezične stilizacije u medijski posredovanoj poruci. Cilj je da studenti izgrade svijest o tome kako odabir jezičnih varijeteta i jezičnostilskih sredstava prilikom oblikovanja teksta bitno pridonosi opsegu informacije koja se odašilje, te je stavlja u slojevite sociokulturne, političke i vrijednosne okvire.
Literatura:
 1. A. Frančić - L. Hudeček - M. Mihaljević:; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2005), str. 7-17, 19-28, 206-216, 230-232, 240-251, 293-301, 311-315
 2. Marko Samardžija (ur) i drugi; Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika; Matica hrvatska - Zagreb (1999), str. 5-8, 203-211
 3. Marina Katnić-Bakaršić; Stilistika; Naučna i univerzitetska knjiga - Sarajevo (2001), str. 30-40, 57-69, 88-106, 160-165, 174-176, 252-268, 230-233
 4. Josip Silić; Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Disput - Zagreb (2006), str. 20-28, 35-39, 65-96, 108-118, 121-129
 5. Ivo Pranjković: Temeljna načela jezične pravilnosti; Kolo; Matica hrvatska - Zagreb (1996), str. 4/ 5-12
 6. Ivo Pranjković: Funkcionalni stilovi i sintaksa; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41/ 519-527
 7. Damir Kalogjera: Jezične igre u novinskim naslovima; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 357-364
 8. Lana Hudeček: Jezične značajke novinskih naslova; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 297-303
 9. Ivo Žanić: Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to kriv; Politička misao; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 1/ 74-91
 10. A. Menac - Ž. Fink-Arsovski - R. Venturin; Hrvatski frazeološki rječnik; Naklada Ljevak - Zagreb (2003)
 11. Maja Bošković-Stulli; Usmena književnost nekad i danas; Prosveta/ Biblioteka XXvek - Beograd (1983), str. 250-271
 12. Antica Menac; Hrvatska frazeologija; Knjigra - Zagreb (2007), str. 9-21, 109-122, 203-212
 13. Danica Škara: Uporaba pučke frazeologije u suvremenom jeziku; Govor; Hrvatsko filološko društvo - Zagreb (1994), str. 1/ 41-49
 14. Vladimir Anić; Jezik i sloboda; Matica hrvatska - Zagreb (1998), str. 125-131
 15. Dinka Pasini: Eufemizmi u Anićevu rječniku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2006), str. 2/ 59-66
 16. Branko Kuna: Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2007), str. 1/ 95-113
 17. Anita Skelin Horvat: Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (2004), str. 93-104
 18. Ivo Žanić: Podvučeno žutim. Raspad Jugoslavije i značenjsko-funkcionalne transformacije jedne krilatice 1987-2004.; L. Čale Feldman - I. Prica (ur) Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma; Institut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb (2006), str. 121-148
Preporučena literatura:
 1. Krešimir Bagić; Rječnik stilskih figura; Školska knjiga - Zagreb (2012), str. po dogovoru
 2. Vladimir Anić; Naličje kalupa. Sabrani spisi (prir. Ivan Marković); Disput - Zagreb (2009), str. po dogovoru
 3. V. Muhvić-Dimanovski: Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskog u hrvatski; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41-42/ 457-464
 4. Lada Badurina i Marina Kovačević; Raslojavanje jezične stvarnosti; Izdavački centar Rijeka - Rijeka (2001), str. po dogovoru
 5. Branka Tafra; Od riječi do rječnika; Školska knjiga - Zagreb (2005), str. po dogovoru
 6. Dubravko Škiljan; Javni jezik; Izdanja Antibarbarus - Zagreb (2000), str. po dogovoru
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 19. 6. 2020. u 19:51
Ivo Žanić

Poštovani studenti i studentice,

i sami ste dobro svjesni izuzetnih prilika u kojima smo se zatekli, pa vas želim obavijestiti o načinu ispita iz predmeta Hrvatski jezik i novinarska stilistika. U terminu 9. srpnja održat će se online, posredstvom Google-obrazaca, od 16.00 do 16.45 sati. Poveznicu za test prijavljeni studenti dobit će u trenutku početka ispita ovim putem, kao obavijest, intranetom. Kako vam je očito iz trajanja ispita, koje je prepolovljeno, testovi su skraćeni i općenito prilagođeni novim prilikama. U načelu, pokriveno je cijelo gradivo, sve što treba je u repozitoriju, a tjedan dana uoči ispita javit ću vam i detaljnije kako će biti strukturiran upitnik - zasad znam da neće sadržavati jezičnostilsku analizu uzorka nekog teksta, kao što je na normalnom ispitu, jer to, mislim, nije kvalitetno provedivo na ovaj način, ali će se u svim pitanjima, kojih će biti 7 ili 8, tražiti opširniji odgovor sa što više primjera.

Za termin 10. rujna još ne mogu ništa reći, ali bude li ikakvih epidemioloških rizika, bit će također online (ako bude kandidata).

Ocjene će vam odmah biti upisane u elektronski sustav, što vam omogućuje testiranje semestra i sve druge potrebne poslove, a u indekse kad se steknu uvjeti za život uživo.

Srdačno

prof. dr. Ivo Žanić

Popis obavijesti