Jezik | Language: HRV ENG
Metode istraživanja
Šifra: 103590
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
Izvođači: Goran Čular - Auditorne vježbe
Andrija Henjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta uvesti studente u logiku znanstvenog istraživanja u društvenim znanostima napose politologiji. Pokušava se odgovoriti na pitanja zašto istražujemo, što istražujemo i kako istražujemo, kao i upozoriti na temeljne kategorije i pravila znanstveno-istraživačkog rada. U tu svrhu osmišljena su predavanja koja se u prvom dijelu fokusiraju na temeljne faze, pojmove i probleme istraživanja u političkoj znanosti, a u drugom dijelu na specifične metode prikupljanja podataka. U drugom dijelu nastave pored nastavnika na predmetu gostuju kolege nastavnici koji su se u svome istraživačkom radu posebno koristili pojedinim metodama prikupljanja podataka. Seminarska nastava je zamišljena kao kolektivni rad po skupinama na izvođenju stvarnog projektnog zadatka koncipiranja i izvođenja politološkog istraživanja nastavnim svrhama primjerenog obima. Tema istraživanja kao i metode prikupljanja podataka mijenjaju se od godine do godine, ali se uvijek prolaze sve faze jednog znanstvenog rada, od koncipiranja istraživačkog problema do pisanja izvještaja o rezultatima istraživanja.
Literatura:
  1. Burnham, Peter; Gilland, Karin; Grant, Wyn i Layton-Henry; Metode istraživanja politike; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2006), str. 33-60, 91-100, 121-151, 153-176
  2. Cohen, Louis, Lawrence Manion i Keith Morrison; Metode istraživanja u obrazovanju; Naklada Slap (2007), str. 169-180, 191-204, 245-292
  3. Paul Newbold, William Carson i Betty Thorne; Statistika; MATE, Zagreb (2010), str. 9-12, 65-77
  4. Mejovšek, Milko; Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima; Naklada Slap (2013), str. 35-45
  5. Corbetta, Piergiorgo; Social Research: Theory, Methods and Techniques; Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi (2003), str. 57-70, 75-97, 117-163, 203-305
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 12. 3. 2020. u 07:42
Uređeno: 12. 3. 2020. u 07:43
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

na posljednjem slajdu podignute prezentacije navedeni su okolni koncepti koji mogu utjecati na uspjeh u studiju. Vaš je zadatak da izaberete dva koncepta (ne smiju pripadati istoj grupi koncepata), pronađete tekst(ove) koji tematiziraju odnos izabranih koncepata i uspjeha u studiju (ili općenito školovanju), i daju neki pregled dosadašnjih istraživanja na tu temu. Na temelju tih tekstova formulirajte vaše dvije polazne hipoteze (u obje je uspjeh u studiju ovisni koncept, a odabrani koncepti su neovisni - po jedan u svakoj hipotezi). Nakon formuliranja hipoteza dajte za svaku hipotezu jedan paragraf objašnjenja, zašto očekujete upravo takav odnos, na temelju čega (tu koristiti pozivanje na tekstove).

Molim studente da ne idu linijom manjeg otpora, odnosno da odabiru koncepte za koje imaju tekstove, već obrnuto: da prvo izaberu koncepte za koje ih stvarno zanima kako utječu na uspjeh u studiju, a zatim da potraže tekstove o tome. Čak i ako ne nađu tekst, argumentaciju za polaznu hipotezu moguće je temeljiti na vlastitim iskustvima i očekivanjima.

Na kraju zadaće navesti korištene tekstove i dati precizne linkove na njih.

Svi studenti kojima je prva zadaća ocijenjena pozitivnim brojem 2. domaću zadaću nadopisuju u isti Word dokument nakon 1. (oni kojima nisu vraćeni komentari u svoj originalni dokument, a oni kojima su vraćeni komentari u taj vraćeni dokument).

Studenti koji su napisali 1. zadaću, ali im nije vrednovana (obilježeni ljubičastim i žutim), također samo nadopisuju 2. zadaću.

Studenti koji nisu napravili 1. zadaću ili im je ocijenjena negativno (-5) moraju prvo napisati 1. zadaću, a nakon nje u isti dokument 2. zadaću i sve poslati kao GRUPA_Prezime Ime_2 (kao i svi drugi)

Rok je, kao i uvijek, nedjelja do 24:00.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Popis obavijesti
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!