Jezik | Language: HRV ENG
Metode istraživanja
Šifra: 103590
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
Izvođači: Goran Čular - Auditorne vježbe
Andrija Henjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta uvesti studente u logiku znanstvenog istraživanja u društvenim znanostima napose politologiji. Pokušava se odgovoriti na pitanja zašto istražujemo, što istražujemo i kako istražujemo, kao i upozoriti na temeljne kategorije i pravila znanstveno-istraživačkog rada. U tu svrhu osmišljena su predavanja koja se u prvom dijelu fokusiraju na temeljne faze, pojmove i probleme istraživanja u političkoj znanosti, a u drugom dijelu na specifične metode prikupljanja podataka. U drugom dijelu nastave pored nastavnika na predmetu gostuju kolege nastavnici koji su se u svome istraživačkom radu posebno koristili pojedinim metodama prikupljanja podataka. Seminarska nastava je zamišljena kao kolektivni rad po skupinama na izvođenju stvarnog projektnog zadatka koncipiranja i izvođenja politološkog istraživanja nastavnim svrhama primjerenog obima. Tema istraživanja kao i metode prikupljanja podataka mijenjaju se od godine do godine, ali se uvijek prolaze sve faze jednog znanstvenog rada, od koncipiranja istraživačkog problema do pisanja izvještaja o rezultatima istraživanja.
Literatura:
  1. Burnham, Peter; Gilland, Karin; Grant, Wyn i Layton-Henry; Metode istraživanja politike; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2006), str. 33-60, 91-100, 121-151, 153-176
  2. Cohen, Louis, Lawrence Manion i Keith Morrison; Metode istraživanja u obrazovanju; Naklada Slap (2007), str. 169-180, 191-204, 245-292
  3. Paul Newbold, William Carson i Betty Thorne; Statistika; MATE, Zagreb (2010), str. 9-12, 65-77
  4. Mejovšek, Milko; Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima; Naklada Slap (2013), str. 35-45
  5. Corbetta, Piergiorgo; Social Research: Theory, Methods and Techniques; Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi (2003), str. 57-70, 75-97, 117-163, 203-305
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 14. 3. 2020. u 09:25
Uređeno: 14. 3. 2020. u 09:29
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

zbog novonastale situacije, nastava na predmetu Metode istraživanja (predavanja i seminari), kroz sljedeća dva tjedna, odvijat će se putem ovog intranetskog portala. Kako je ovo nova situacija za sve nas, pa tako i za nastavnike koji nisu imali vremena za pripreme posebnih on-line sadržaja, molim vas za razumijevanje, kao i za to da češće posjećujete stranice predmeta na intranetu, putem kojega ćete dobivati sve obavijesti vezene uz predmet.

Zbog objektivnih okolnosti (pripreme materijala, problematična dostupnost računala s internetskom vezom svih studenata), nastava neće imati oblik on-line nastave u realnom vremenu (neće se tražiti da studenti u točno određenom terminu sjede kraj svojih računala), već će nastavnici pripremiti i podignuti podrobniji materijal (u vidu detaljnijih prezentacija) na ovim stranicama.

Također, ohrabruju se studenti da se sa svojim pitanjima i komentarima (vezano uz organizaciju nastave, ali i podignute sadržaje) javljaju putem opcije Forum pod ovim predmetom, kadgod imaju pitanje ili komentar koji su od interesa i ostalih studenata (svi studentski komentari i naši odgovori su svima na predmetu vidljivi). Potičemo vas da postavljate konkretna pitanja vezana uz objavljene prezentacije, ali i literaturu (koja sada dobiva dodatni značaj), a nastavnici će svaki dan odvojiti određeno vrijeme da na vaša pitanja i komentare odgovore. Nećemo odgovarati na vaše e-mail poruke s pitanjima, ako procijenimo da je riječ o pitanju od interesa i za druge (tome od sada služi isključivo Forum, koji ćemo nastojati i dadatno organizirati po seminarskim grupama ili drugim kriterijima).

Domaće zadaće će i dalje predstavljati važan oblik rada, kao i do sada i u tome neće biti velikih promjena.

Ako u međuvremenu nađemo kanal komunikacije koji će biti primjereniji i realno provediv, o tome ćete biti ovdje obaviješteni.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

   

Popis obavijesti
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!