Jezik | Language: HRV ENG
Metode istraživanja
Šifra: 103590
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
Izvođači: Goran Čular - Auditorne vježbe
Andrija Henjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta uvesti studente u logiku znanstvenog istraživanja u društvenim znanostima napose politologiji. Pokušava se odgovoriti na pitanja zašto istražujemo, što istražujemo i kako istražujemo, kao i upozoriti na temeljne kategorije i pravila znanstveno-istraživačkog rada. U tu svrhu osmišljena su predavanja koja se u prvom dijelu fokusiraju na temeljne faze, pojmove i probleme istraživanja u političkoj znanosti, a u drugom dijelu na specifične metode prikupljanja podataka. U drugom dijelu nastave pored nastavnika na predmetu gostuju kolege nastavnici koji su se u svome istraživačkom radu posebno koristili pojedinim metodama prikupljanja podataka. Seminarska nastava je zamišljena kao kolektivni rad po skupinama na izvođenju stvarnog projektnog zadatka koncipiranja i izvođenja politološkog istraživanja nastavnim svrhama primjerenog obima. Tema istraživanja kao i metode prikupljanja podataka mijenjaju se od godine do godine, ali se uvijek prolaze sve faze jednog znanstvenog rada, od koncipiranja istraživačkog problema do pisanja izvještaja o rezultatima istraživanja.
Literatura:
  1. Burnham, Peter; Gilland, Karin; Grant, Wyn i Layton-Henry; Metode istraživanja politike; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2006), str. 33-60, 91-100, 121-151, 153-176
  2. Cohen, Louis, Lawrence Manion i Keith Morrison; Metode istraživanja u obrazovanju; Naklada Slap (2007), str. 169-180, 191-204, 245-292
  3. Paul Newbold, William Carson i Betty Thorne; Statistika; MATE, Zagreb (2010), str. 9-12, 65-77
  4. Mejovšek, Milko; Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima; Naklada Slap (2013), str. 35-45
  5. Corbetta, Piergiorgo; Social Research: Theory, Methods and Techniques; Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi (2003), str. 57-70, 75-97, 117-163, 203-305
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 20. 7. 2020. u 12:05
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

u dokumentu 2019_2020_bodovi i ocjene_1 možete vidjeti konačne ocjene na predmetu koje će biti unesene i u ISVU. To nisu sve ocjene, jer kolega Henjak upravo dovršava ocjenjivanje završnih radova, pa će nadopisati konačne ocjene. Također, za dan-dva bit će razjašnjene neke nedoumice oko ocjena iz kolokvija (dešifriranje mail adrese i spajanje s imenom).

Studenti koji imaju konačnu ocjenu, a povodom toga imaju upit ili primjedbu mogu se obratiti na mail isključivo voditelju seminarske grupe koju su pohađali. Studenti koji nemaju zaključenu završnu ocjenu neka pričekaju s upitima.

Upis ocjena u fizički indeks obavlja još ovaj tjedan prodekanica za nastavu prof. Gordana Vilović. U slučaju potrebe za prijepisom ocjena ili potvrda još do kraja tjedna iznimno se može obratiti u referadu.

ZA SEMINARSKE GRUPE C1 I C2

U dokumentu evidencija_ocjene grupe C1 i C2 mogu vidjeti svoje bodove iz završnog izvještaja i ocjene iz seminara. U posebnom dokumentu uz to mogu vidjeti i komentare na završne izvještaje. Studenti koji nisu niti jedan put prezentirali na seminaru svoju analizu dobili su -10 bodova u izvještaju. Također i studenti koji su kasnili s izvještajem (-5 odnosno -10 zavisno od kašnjenja). Studenti kojima će ocjena biti unesena tek nakon usmene provjere izvještaja bit će posebno obaviješteni putem maila o terminu usmene provjere preko Zoom aplikacije.

Studenti koji nisu predali završni izvještaj ili nisu osvojili barem 10 bodova iz završnog izvještaja ili ukupan broj bodova iz seminara ne prelazi 20, mogu ponovo poslati izvještaj do 1. rujna. Konačna ocjena takvim studentima, bez obzira na ocjenu iz pisanog ispita, bit će maksimalno dovoljan (ukoliko na zadovoljavajući način napišu završni rad).

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Popis obavijesti
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!