Jezik | Language: HRV ENG
Mediji i različitosti
Šifra: 116178
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Vilović
Izvođači: Željana Ivanuš - Seminar
Dunja Majstorović Jedovnicki - Seminar

Dunja Majstorović Jedovnicki - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija jest istraživanje i analiza medijskog predstavljanja različitih manjinskih grupa u društvu. Gotovo u svim zemljama - neovisno radi li se o tranzicijskim ili pak o državama razvijene demokracije - prisutan je problem nekorektnog predstavljanja manjina u medijima. S tim u vezi, kolegij treba ukazati, ponajprije, na razvijanje osjetljivosti u svakodnevnoj novinarskoj praksi. Kroz petnaest susreta polaznici kolegija upoznat će se sa specifičnostima i problemima izvještavanja o manjinskim skupinama u hrvatskom društvu. Sekundarni je cilj studentima na temelju primjera iz hrvatskih i svjetskih medija, dati predodžbu o utjecaju medija na intenzitet stereotipa i jačanje predrasuda o manjinama u javnosti. Pored tematskih jedinica, studentima će biti predstavljene aktualne studije slučaja.
Nadalje, kolegij će se baviti analizom vrijednosti vijesti o manjinama u mainstream medijima, za razliku od manjinskih ili specijalnih programa namijenjenih isključivo pripadnicima manjina.
Literatura:
 1. Mesić, Milan; Multikulturalizam; Školska knjiga (2006), str. 55-73
 2. Sen, Amartya; Identite i nasilje: Iluzija sudbine; Poslovni dnevnik i Masmedia, Zagreb (2010)
 3. Hodžić, Edin i Jusić, Tarik (ur.); Na marginama: manjine i mediji u jugoistočnoj Europi; Mediacentar, Sarajevo (2010), str. 1-77
 4. Malović, Stjepan (ur.); Bogatstvo različitosti; Sveučilišna knjižara, OSCE i ICEJ, Zagreb (2004), str. 9-141
 5. Kanižaj, Igor; Manjine između javnosti i stvarnosti; Sveučilišna knjižara i ICEJ (2006), str. 7-131
 6. Župarić-Iljić, Drago (ur.); Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj; IMIN, Kuća ljudskih prava i Centar za mirovne studije, Zagreb (2013), str. 201-221
 7. Župarić_iljić, Drago; Predstavljenost nacionalnih manjina i prisutnost njihovih medija u hrvatskom medijskom prostoru; Politička misao, Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2011), str. 133-153
 8. Kuburić, Zorica i suradnici (ur.); Religijska imaginacija i suvremeni mediji - medijalizacija religije i/ili religizacija medija; Centar za empirijska istraživanja regije, Novi Sad (2010), str. 13-197
 9. Labaš, Danijel, Kanižaj Igor. Ciboci Lana; Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim odgojnim ustanovama u Irskoj; Riječki teološki časopis 19/12, Rijeka (2011), str. 279-312
 10. Obradović, Stoja (ur.); Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma; STINA, Split (2014)
 11. Obradović, Stojan (ur.); Prezentiranje i posredovanje manjinskih interesa u javnosti; STINA, Split (2014)
 12. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; NN/155/02, 47/10; 80/10
 13. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina; NN/155/02; 47/10; 80/10
 14. Zakon o suzbijanju diskriminacije; NN/85/08, 112/12
 15. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom; NN, MU 6/07, 3/08; 5/08
 16. Opća deklaracija o ljudskim pravima; UN, 217/III
 17. Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i uvjerenja; UN, 36/35
3. semestar Ne predaje se
Usmjerenje MEDIJI I NOVINARSTVO dn. 3. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo

4. semestar
Usmjerenje MEDIJI I NOVINARSTVO dn. 4. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 8. 7. 2020. u 10:57
Željana Ivanuš

 

  PITANJA

1. Objasnite tko su azilanti, a tko migranti?

2. Što je manjinska medijska kvota?

3. Pojasnite pojam manjinska medijska getoizacija?

4. Navedite kako se zove tjednik koji izdaje Srpsko narodno vijeće?

5. Koje teme dominiraju u hrvatskim medijima kada se izvještava o Romima, a koje kada se izvještava o Židovima?

6. Koja sva prava imaju nacionalne manjine u Hrvatskoj?

7. Objasnite Senovu rečenicu: „Svijest o identitetu može biti izvor ne samo ponosa i ugode, već i snage i samopouzdanja “

8. Objasnite Senovu tvrdnju da identitet može ubiti.

9. Zašto Sen smatra da je Huntingtonova teza civilizacijskog sukoba koncepcijski parazitska?

10.  Objasnite jednostavnu kulturnu generalizaciju na jednom od primjera iz knjige (Irska-Engleska ili Koreja-Gana).

11. Kojim zakonima u Hrvatskoj su regulirani manjinski mediji i pravo nacionalnih manjina da budu informirane?

12. Što je uloga Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske?

13. Što su Vijeća nacionalnih manjina, koja im je uloga i gdje se osnivaju?

14. Što su predrasude, a što stereotipi?

15.  Što je multikulturalizam?

16. Je li Hrvatska interkulturalna zajednica? Pojasnite!

17. Što je rodna ravnopravnost?

Nakon 45 minuta, koliko je predviđeno za pisanje ispita, word dokument s odgovorima pošaljite  na mail gordana.vilovic@fpzg.hr. Naknadno poslati odgovori neće biti priznati.

Sretno svima,

Željana Ivanuš

Popis obavijesti