Jezik | Language: HRV ENG
Međunarodni politički odnosi
Šifra: 55467
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dejan Jović
izv. prof. dr. sc. Đana Luša
Izvođači: Đana Luša - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni zadatak međunarodnih političkih odnosa pronaći je u dinamici svjetskih kretanja one osnovne kategorije, zakonitosti i tendencije koje određuju taj razvoj te uz čiju se pomoć spomenuti ostvaruje. Međunarodni politički odnosi prije svega iznimno su kompleksna znanstvena disciplina koju uokviruju i uobličavaju teorije međunarodnih odnosa, a preduvjet prelaska s empirijskog na sustavno teorijsko proučavanje stvoren je institucionalizacijom znanosti o međunarodnim odnosima. Osnovni cilj kolegija usmjeren je analizi povijesnog razvoja sustava međunarodnih odnosa, pristupa proučavanju istih, definiranju teorija, subjekata, faktora, te tipova međunarodnih odnosa koji sadrže deskriptivne, spekulativne, normativne te komponente objašnjavanja i predviđanja, kako bi studenti dobili temeljno znanje o međunarodnim odnosima. Nadalje koristeći spomenuti instrumetarij studenti bi trebali biti sposobni uređivati i poopćavati međunarodnu stvarnost, razumijevati uzročne veze među pojavama u međunarodnim odnosima, predviđati buduća zbivanja, razlikovati bitno od nebitnog te u konačnici objašnjavati suvremena zbivanja u međunarodnim odnosima.
Literatura:
  1. Radovan Vukadinović; Medunarodni politički odnosi.; Politička kultura, Zagreb (2004), str. 262
  2. Vukadinović, Radovan; Amerika i Rusija, Politička kultura, Zagreb; Politička kultura, Zagreb (2008), str. 166
Preporučena literatura:
  1. Heywood, A., 2011. Global Politics, Palgrave,;
  2. Jackson, R, Sorensen, G.2011. Introduction to International Relations Theories and Approaches 4th edition, Oxford University Press;
  3. Kegli, Č.V., Vitkof, J.R. 2002. Svetska politika. Trend i transformacija, Beograd;
  4. Ray, J. 1998. Global Politics, New York;
2. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

6. semestar
Temeljni opći NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 26. 4. 2020. u 11:07
Dejan Jović

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

 

Nadam se, prije svega, da ste dobro i da sve ide kako treba u okvirima koji su nam zadani pandemijskom krizom. 

Predavanja na našem predmetu, kao što vidite, idu po planu, i tako će se nastaviti do kraja semestra. No, kako se približavaju rokovi za predaju eseja (u srijedu , 6. svibnja do 23.59) i onda kolokvij (21. svibnja u 12 - 14 sati), dobio sam jedan broj pitanja koja su od interesa za sve, pa sam držao potrebnim da dam neka dodatna pojašnjenja. 

Esej: već sam dobio prve eseje i potvrdio njihov prijem. Potvrdit ćemo prijem svakog eseja koji stigne - molim sačekajte 48 sati za potvrdu: ako ne stigne do tada, pišite nam. Eseje treba slati na: medjunarodna.politika@gmail.com. U redu je ili u pdf-u ili u doc-u (nema potrebe da šaljete u oba formata), sve dok možemo otvoriti dokument. Za sve ostalo (broj riječi i sl.) molim pogledajte u silabusu. Budući da ćemo sačekati istek onog "zadnjeg" roka (do kojeg i dalje možete predati esej ali uz smanjenje ocjene, dakle, to je do ponoći u nedjelju 10. svibnja) za slanje ocjena i komentara - njih možete očekivati od 11. svibnja nadalje. Dobit ćete od nas a) esej sa komentarima i b) obrazloženje ocjene u posebnom dokumentu (formularu). Ocjena i esej doći će dovoljno rano da biste se - i temeljem našeg obrazloženja ocjene - mogli bolje pripremiti za kolokvij.

 

Kolokvij: termin za kolokvij ostaje isti, 21. svibnja u 12 sati. Sve ostaje isto kao što je napisano u silabusu, osim što se ne piše u učionici nego kod kuće. Dat ćemo detaljnije upute kad dođe vrijeme za to. 

 

Preklapanje tema: Bilo je nekoliko pitanja o tome je li dopustivo preklapanje tema onih prezentacija za 2.5 ECTS-a koje ste neki od vas dobili preko pisanih podnesaka - s temom eseja i sa temama odabranim za kolokvij. Držimo da to u principu ne bi trebalo dopustiti, jer je oportunistički i na neki način je korištenje "linije manjeg otpora". Međutim, s obzirom da se to pitanje postavilo tek nedavno, odlučili smo sljedeće: za kolokvij definitivno ne možete ponoviti ni temu o kojoj ste pisali esej ni temu o kojoj ste pisali za 2.5 ECTS-a. Za esej, međutim, budući da je velik broj vas već počeo pisati ili se pripremati za esej, dopuštamo (iako ne potičemo) da se piše i na temu na koju ste pisali za 2.5 ECTS-a, ali ne smije biti autoplagiranja, tj. ne smijete koristiti isti tekst koji ste koristili u jednom i za drugo. To ni ne bi trebalo biti moguće, jer su pitanja za 2.5 ECTS-a (tj. za seminare) različita od esejskih pitanja, pa nije logično da koristite isti tekst. Ali, želimo biti o tome sasvim jasni, pa zbog toga eksplicitno spominjemo, budući da je bio jedan broj pitanja na tu temu. Dakle, iznimno dopuštamo preklapanje samo za esej, ne i za kolokvij.

 

Usmeni ispiti: ostaju kako je planirano. Još je prerano reći više o formatu usmenih ispita, pa ćemo o tome obavijestiti naknadno. 

 

Konzultacije: Svi studenti koji se žele konzultirati sa mnom, to mogu učiniti i video-linkom preko Skype-a, s tim što molim da mi se jave na email: dejan.jovic@fpzg.hr, pa ćemo dogovoriti točno vrijeme kad se možemo čuti i vidjeti. U dogovoru s dr. Lušom, u četvrtak ćemo oboje biti prisutni u prvom dijelu njenog predavanja, tako da eventualna pitanja o svemu ovome možete postaviti i tada. Prvi dio predavanja bit će o ovim, organizacijskim, pitanjima, a potom ću se ja isključiti a prof. Luša će održati predavanje.

 

Nadam se da ove informacije pomažu da što bolje pripremite esej i kolokvij, kako bismo što uspješnije završili ovaj semestar. 

Srdačno vas pozdravljam, do skorog viđenja,

 

Dejan Jović

 

Popis obavijesti