Jezik | Language: HRV ENG
Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika
Šifra: 103537
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Kasapović
Izvođači: Mirjana Kasapović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je nastave upoznati studente s problemima države i politike u BiH kao jedine države u Jugoistočnoj Europi koja se od svršetka rata i sklapanja mirovnog sporazuma u Daytonu i Parizu 1995. Još uvijek nalazi pod nekom vrstom međunarodnog protektorata. Sama ta činjenica govori o tome da je posrijedi fragilna državna tvorevina koja nije riješila temeljni problem državnosti. Glavni je uzrok takva stanja priroda bosansko-hercegovačkog društva. Riječ je o tipičnome podijeljenom društvu, to jest društvu ispresijecanome preklapajućima etničkim i vjerskim rascjepima koji su stvorili tri razmjerno zatvorena kulturna, socijalna i politička segmenta: bošnjački, srpski i hrvatski. Podjelu među tim segmentima dodatno je produbio internacionalizirani etnički građanski rat (1992-1995) tijekom kojega se dogodila i zamašna etnička teritorijalizacija koja prije rata nije bila tipična za BiH. Povijesna iskustva pokazuju da se pred državama s podijeljenim društvima u osnovi nalaze dvije mogućnosti izbora: nasilni raspad i podjela države ili uspostava konsocijacijskih obrazaca uređenja političkih odnosa pomoću kojih se postojeći rascjepi nastoje deradikalizirati, ublažiti ili čak prevladati. U dejtonsko političko uređenje ugrađene su neke političke institucije, instituti i pravila političkog djelovanja što su tipični za konsocijacijske demokracije. Dosad nisu dali očekivane učinke, ponajprije zato što su nametnuti izvana i što nisu zasnovani na konsenzusu političkih predstavnika triju sukonstitutivnih etničkih zajednica. Konsocijacijski aranžmani povremeno su bili dopunjavani ili supstituirani elementima suprotnog modela institucionalnog dizajna - takozvanoga integrativnog majoritarizma ili centripetalizma - za postkonfliktna i duboko podijeljena društva koji su proizveli neke od najgorih političkih posljedica u BiH ("slučaj Komšić"). Kolegij nudi polaznicima neka opća znanja o podijeljenim društvima i konsocijacijskoj demokraciji, uključujući i donekle modificirane suvremene obrasce "podijeljene vlasti u podijeljenim društvima". No težište je na proučavanju podijeljenog društva, problema državnosti i demokracije u BiH. Sastavni dio toga je i studij nacionalnih ideologija i politika bošnjačke, srpske i hrvatske zajednice, te uloge međunarodnih aktera u poslijeratnoj re/konstrukciji i održanju države.
Literatura:
  1. Kasapović, Mirjana; Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država; Politička kultura, Zagreb (2005)
  2. Kasapović, Mirjana; Bosna i Hercegovina 1992-1995: građanski rat, izvanjska agresija ili oboje?; Fakultet političkih znanosti, Politička misao. (52) 2 (2015), str. 37-61
  3. Martinović, Darko; Visoki predstavnici međunarodne zajednice u BiH; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2014)
2. semestar Ne predaje se
Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

4. semestar Ne predaje se
Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 29. 3. 2020. u 10:45
Uređeno: 29. 3. 2020. u 10:46
Mirjana Kasapović

Poštovane kolege i kolegice, 

nadam se da ste svi dobro i da nemate problema sa zdravljem.

 

Kako sam procijenila da više vjerojatno nećemo imati konvencionalne oblike nastave na Fakultetu u ovome semestru, a imajući u vidu interese studenata, donijela sam sljedeće odluke:

  • ispit iz predmeta "Regionalna komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika" polaže se pisanim putem, u obliku pisanih eseja o temama koje ste uzeli kao, prethodno planirana, usmena seminarska izlaganja;
  • eseje mi možete početi slati odmah;
  • posljednji je rok za prijam eseja 1. lipnja 2020.;
  • svoje komentare i ocjene dostavljat ću vam elektroničkim putem na osobne elektroničke adrese (E-mail);
  • ako ima studenata koji nisu uzeli nijednu temu, neka mi se jave kako bismo se dogovorili o tome;
  • literaturu potražite na intranetu, koji stalno dopunjavam novim bibliografskim jedinicama, ili na internetu preko google znalca tako da ukucate određeni pojam i odaberete bibliografske jedinice koje će vam se pokazati na zaslonu.

 

Naputci triju predavanja za travanj 2020. - 7, 21. i 28. travnja 2020. (14. travnja je neradni dan) dostupni su u repozitoriju nastavnih materijala.

Tematski se tiču ratnih zločina u BiH, poglavito genocida (BiH-ZLOČIN-P5 i BiH-ZLOČIN-P6) te tipologizacije različitih vrsta zločina od kojih se većina dogodila u ratu 1990-ih (BiH-ZLOČINI-P6).

 

Srdačno vas pozdravljam i podsjećam da mi radove šaljete na adresu mirjana.kasapovic@gmail.com.

Mirjana Kasapović

Popis obavijesti