Jezik | Language: HRV ENG
Strategije odnosa s javnošću
Šifra: 116177
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović
Izvođači: Hrvoje Jakopović - Seminar
Karlo Kanajet - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.
Literatura:
  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)
Preporučena literatura:
  1. Tomić, Zoran; Odnosi s javnošću - teorija i praksa; Synopsis, Sarajevo-Zagreb, (2008)
  2. Gregory, Anne; Planiranje i upravljanje kampanjama; HUOJ, Zagreb (2006)
  3. Potter, Lester; Komunikacijski plan - srž strateških komunikacija; HUOJ, Zagreb (2007)
  4. Weintraub Austin, Erica; Strategic Public Relations Management; Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey (2006)
2. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 4. 12. 2018. u 10:45
Hrvoje Jakopović

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Strategije odnosa s javnošću (27.11.2018.):

Šimunović Petra 5

Tkalčec Arijana 5

Šalić Alen 5

Obradović Dijana 5

Uroić Filip 5

Nikolić Nera 5

Vrankulj Josipa 5

Vukmanović Mateja 5

Grgić Eva 5

Kanajet Karlo 5

Trbojević Filip 5

Vuletić Lea 5

Vidić Vlatka 5

Mišković Ivana 5

Škarika Štefica 4

Grepo Ivona 4

Dolinar Daniela 4

Ćurić Anja 4

Magdić Ivona 4

Flegar Ivana 4

Latinović Paula 4

Vidić Matea 4

Duljaj Ema 4

Ivanič Ines 4

Prnjak Mihaela 4

Beljo Karla 4

Domislović Estera 4

Imerović Monika 4

Klarić Anna 4

Uranjek Matea 4

Grgurić Ivan 4

Pentavec Kristina 4

Kolec Tihana 4

Baković Antonia 4

Srđenović Petra 3

Čiček Marija 3

Glatki Silvija 3

Ilić Darija 3

Pišonić Babić Jelena 3

Boroje Nikoleta 3

Kovačević Ivana 3

Bući Doroteja 3

Hlača Ana 3

Šipušić Antonija 3

Mrkoci Petra 3

Ravbar Barbara 3

Šunjić Ante 3

Cota Iva 3

Nakić Martina 3

Brezinščak Blanka 3

Šoljić Hrvoje 3

Soldo Martina 3

Dragušica Marija 2

Flanjak Valentina 2

Čorlukić Arian 2

Ardalić Lucija 2

Božinović Blaženka 2

 

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti