Jezik | Language: HRV ENG
Teorije međunarodnih odnosa
Šifra: 55554
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Popović
Izvođači: Petar Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teorije međunarodnih odnosa predmet je koji studente upoznaje sa temeljnim pojmovima discipline međunarodnih odnosa (anarhija, ravnoteža snaga, međuovisnost, nacionalni interes, itd.), te njezinim misaonim tradicijama i teorijskim pravcima (realizam, liberalizam, marksizam itd.). Odabrane teme omogućuju studentu da stekne uvid u temeljne pojmove teorija međunarodnih odnosa. Kroz savladavanje temeljnih pojmova, cilj je potaknuti kritičko promišljanje kod studenta o suvremenim globalnim trendovma u odnosima među državama, odnosno razvijanje pretpostavki (kroz seminare) za mogućnost daljnjeg samostalnog teorijskog i kritičkog promišljanja o međunarodnoj politici.
Literatura:
  1. Reinhard Meyers; Temeljni pojmovi i teorijske perspektive međunarodnih odnosa; Panliber (1999), str. 131
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 14. 2. 2018. u 13:46
Petar Popović

Poštovane kolegice i kolege,

ispričavam se što ste ovoliko čekali, ali sam imao za ispraviti preko 140 studentskih radova u posljednjih tjedan dana.

U nastavku Vam se nalaze ocjene iz završnog ispita.

Upis ocjena će se održati u četvrtak 22.2.2018 od 12 do 13 sati u kabinetu 17, četvrti kat. Tada će se unositi ocjene iz ispita i za obvezu "Esej 2,5 ECTS-a". 

Što se tiče eseja, prilikom ocjenjivanja uzimali su se u obzir sljedeći kriteriji: 1. struktura 2. pravilno citiranje i oblikovanje rada 3. korištenje relevantne literature 4. održana prezentacija i moderirana debata nakon prezentacije 5. argumentirani prikaz teme uz navođenje vlastitog kritičkog promišljanja.

 

U slučaju da nečije ime nije na popisu, molim Vas da kontaktirate kolegu Galinovića. 

Lijep pozdrav.

 

Rezultati ispita:

 

Mate Bašić 3

Pavao Begavac 4

Matija Bermanec 4

Tonči Bistričić 3

Gloria Božinović 3

Magdalena Buljan 5

Valerija Burić 5

Vita Bzik 4

Amra Čaušević 3

Ivana Cear 3

Tamara Cicnjak 4

Galinović 5

Lana Cindrić 3

Ana Čuća 3

Ines Crkovečki 3

Amalija Curman 4

Marina Dabo 3

Natali Dabo 3

Domagoj Đuričič 4

Domagoj Gluhak 3

Anamarija Dukši 4

Mia Dumbović 4

Ena Dumenčić 5

Fana Gentiana 4

Franko Milas 3

Glumac Andriana 4

Lucija Horvat 4

Tamara Horvat 2

Luka Hranjec 4

Ignac Katarina 5

Isakov Pavel 3

Jambrović Tea 5

Majda Jašarević4

Maja Jeftić 4

Valentina Jelošek 2

Katarina Jelušič 2

Katarina Jukić 5

Marina Karaula 3

Rebeka Kardoš 4

Šime Kero 2

Tesa Klopotan 3

Augustina Kolak 3

Kristrijan Kolić 4

Karla Kravaščan 3

Josipa Kukor 3

Lana Kunej 4

Saša Kutleča 4

Ivan Lasić 5

Valentina Linarič 3

Luka Lučić 3

Vilim Mance 5

Mona Manojlović 4

Ivka Marić 4

Josip Martinić 3

Lea Medica 4

Matej Komšo 5

Katarina Mlinarić 4

Osmroković Ivana 4

Ostojić Alenka 4

Antea Pamuković 4

Nikola Paulić 3

Peti lea 3

Filip Petković 5

Antonela Petrov 4

Lana Posavec 4

Domaoj Puš 4

Sara Razum 4

Josipa Salopek 3

Ivan Stjanović 4

Ana Štroga 5

Dorotea Strelec 3

Dan Stričević 3

Josipa Sušić 4

Klara Šarić 5

Tatić Minea 4

Lana Telenta 5

Monika Tomljanović 5

Patricija Topić 5

Marija Vranić 3

Blaženka Vres 4

Filip Vucemilović 3

Marko Vučković 4

Karla Vuković 3

Matea Zovko 5

Martina Zvonar 3

Zvonimir Magdić 5

Zwicker 4

 

Popis obavijesti