Jezik | Language: HRV ENG
Teorije međunarodnih odnosa
Šifra: 55554
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Popović
Izvođači: Petar Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teorije međunarodnih odnosa predmet je koji studente upoznaje sa temeljnim pojmovima discipline međunarodnih odnosa (anarhija, ravnoteža snaga, međuovisnost, nacionalni interes, itd.), te njezinim misaonim tradicijama i teorijskim pravcima (realizam, liberalizam, marksizam itd.). Odabrane teme omogućuju studentu da stekne uvid u temeljne pojmove teorija međunarodnih odnosa. Kroz savladavanje temeljnih pojmova, cilj je potaknuti kritičko promišljanje kod studenta o suvremenim globalnim trendovma u odnosima među državama, odnosno razvijanje pretpostavki (kroz seminare) za mogućnost daljnjeg samostalnog teorijskog i kritičkog promišljanja o međunarodnoj politici.
Literatura:
  1. Reinhard Meyers; Temeljni pojmovi i teorijske perspektive međunarodnih odnosa; Panliber (1999), str. 131
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 23. 1. 2020. u 09:48
Uređeno: 23. 1. 2020. u 09:54
Petar Popović

Poštovane kolegice i kolege, 

u nastavku se nalaze pitanja za predrok na kolegiju. Od šest ponuđenih pitanja morate odabrati tri i samo tri, te na njih odgovoriti u rasponu od 200 do 350 riječi (po pitanju). Vaša zadaća je u kratkom, ali jasno argumentiranom poluesejističkom tekstu odgovoriti na pitanja. 

Možete se koristiti literaturom prilikom pisanja rada. Ne morate stavljati nikakve reference, izvor i slično, nego samo pišite odgovor na pitanje kao što biste pisali i na klasičnom pismenom ispitu. 

Rok predaje ispita je sutra, petak 24.01.2020. do 12 sati. Ispite morate predati za u to predviđenu mapu pod 'Predaja studentskih radova'. Ukoliko imate problema s uploadanjem, samo kontaktirajte kolegu Galinovića pa ćemo sve srediti. 

Također, nemojte zaboraviti prijaviti rokove na studomatu ukoliko izlazite na predrok kako bismo vam mogli unijeti ocjene iz ispita odmah na prvom roku. 

Radovi predani nakon 12 sati neće biti prihvaćeni. 

Također, plagiranje radova će se strogo kažnjavati. Pod tim se misli doslovno copy-paste iz knjiga ili članaka ili uzimanje teksta od drugih kolega.  

Sretno s pisanjem ispita. 

Ispitna pitanja:

1. Prednosti i mane teorije demokratskog mira
2. Morgenthauovo 5. načelo političkog realizma i suvremena kriza međunarodnog poretka
3. Koncept anarhije i tipovi međunarodnog poretka
4. Suvremeni uspon Kine iz konstruktivističke perspektive
5. Pojam moći u klasičnom i novom, (neo)realizmu
6. Marksistička perspektiva suvremene međunarodne politike

Popis obavijesti