Jezik | Language: HRV ENG
Teorije međunarodnih odnosa
Šifra: 55554
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Popović
Izvođači: Petar Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teorije međunarodnih odnosa predmet je koji studente upoznaje sa temeljnim pojmovima discipline međunarodnih odnosa (anarhija, ravnoteža snaga, međuovisnost, nacionalni interes, itd.), te njezinim misaonim tradicijama i teorijskim pravcima (realizam, liberalizam, marksizam itd.). Odabrane teme omogućuju studentu da stekne uvid u temeljne pojmove teorija međunarodnih odnosa. Kroz savladavanje temeljnih pojmova, cilj je potaknuti kritičko promišljanje kod studenta o suvremenim globalnim trendovma u odnosima među državama, odnosno razvijanje pretpostavki (kroz seminare) za mogućnost daljnjeg samostalnog teorijskog i kritičkog promišljanja o međunarodnoj politici.
Literatura:
  1. Reinhard Meyers; Temeljni pojmovi i teorijske perspektive međunarodnih odnosa; Panliber (1999), str. 131
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 7. 10. 2018. u 17:19
Petar Popović

Poštovane kolegice i kolege, 

pod nastavnim materijalima se nalazi syllabus koelgija za ovu akademsku godinu. Lijepo Vas molim da ga dobro proučite, osobito onaj dio koji se odnosi na ispit te pisanje eseja na kolegiju.

Oni studenti koji se odluče prijavljivati esej za 2,5 ECTS-a, molim Vas da se pridržavate uputa te tema koje su zadane unutar syllabusa. 

U svakoj seminarskoj grupi jedna osoba može dobiti jednu temu. Ne postoji mogućnost da dvije osobe rade na istoj prezentaciji unutar iste seminarske grupe. 

Seminarska nastava će se održavati u dvije grupe:

1 grupa (17:15 - 18:45) - Abramović do Miković

2 grupa (19:00 - 20:30) - Milikić do Župčić

Zamjene su moguće jedino pod pravilom jedan za jedan. 

 

Sljedeća dva susreta se neće održavati seminarska nastava, već ćemo imati blok predavanja kako bismo nadoknadili ovo što smo izgubili i kako bismo do kraja semestra stigli obraditi sve zadane teme syllabusom. 

Ukoliko bude nejasnoća, sve ćemo objasniti na sljedećem susretu. 

Lijep pozdrav svima

doc. dr. sc. Petar Popović

Popis obavijesti