Jezik | Language: HRV ENG
Teorije međunarodnih odnosa
Šifra: 55554
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Popović
Izvođači: Petar Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teorije međunarodnih odnosa predmet je koji studente upoznaje sa temeljnim pojmovima discipline međunarodnih odnosa (anarhija, ravnoteža snaga, međuovisnost, nacionalni interes, itd.), te njezinim misaonim tradicijama i teorijskim pravcima (realizam, liberalizam, marksizam itd.). Odabrane teme omogućuju studentu da stekne uvid u temeljne pojmove teorija međunarodnih odnosa. Kroz savladavanje temeljnih pojmova, cilj je potaknuti kritičko promišljanje kod studenta o suvremenim globalnim trendovma u odnosima među državama, odnosno razvijanje pretpostavki (kroz seminare) za mogućnost daljnjeg samostalnog teorijskog i kritičkog promišljanja o međunarodnoj politici.
Literatura:
  1. Reinhard Meyers; Temeljni pojmovi i teorijske perspektive međunarodnih odnosa; Panliber (1999), str. 131
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 2. 10. 2019. u 21:20
Uređeno: 25. 10. 2019. u 19:56
Petar Popović

Poštovane kolegice i kolege, 

ovim putem Vas želim obavijestiti o nekoliko stvari.

Prije svega, kolega Dino Galinović je demonstrator na svim mojim kolegijima posljednje četiri godine te ukoliko imate nekih pitanja ili vam je potrebna pomoć - možete ga kontaktirati putem maila ili kada ga vidite na fakultetu. Budući da je kolega demonstrator na više kolegija kod mene i kod mojih drugih kolega, molim vas da mu se javljate isključivo putem maila, a ne putem društvenih mreža i slično kako bi on lakše mogao voditi evidenciju i sve koordinirati. Kolega me zamolio da vam to napomenem.  

Prijave za prezentacije te za eseje za 2,5 ECTS-a šaljete kolegi Galinoviću na mail - dino.galinovic@gmail.com

Studenti koji na ovome kolegiju žele pisati esej za 2,5 ECTS-a imati će prednost po izboru prezentacije budući da je uvjet za dobivanje ocjene iz eseja za 2,5 ECTS-a zadovoljavanje dvije komponente - održane prezentacije i predaje podneska od minimalno 1500 riječi do zadanog datuma. Rok prijave eseja za 2,5 ECTS-a je 27.10.2019 do 23:59. 

Pod nastavnim materijalima imate dio literature koji vam može pomoći pri pripremi za seminare te ispita. Kroz semestar ću vas informirati o dodatnim naslovima.  Također, pod nastavnim materijalima je objavljen syllabus s detaljnijim informacijama. 

Lijep pozdrav svima i vidimo se idući tjedan

Petar Popović

 

Popis obavijesti