Jezik | Language: HRV ENG
Teorije međunarodnih odnosa
Šifra: 55554
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Popović
Izvođači: Petar Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teorije međunarodnih odnosa predmet je koji studente upoznaje sa temeljnim pojmovima discipline međunarodnih odnosa (anarhija, ravnoteža snaga, međuovisnost, nacionalni interes, itd.), te njezinim misaonim tradicijama i teorijskim pravcima (realizam, liberalizam, marksizam itd.). Odabrane teme omogućuju studentu da stekne uvid u temeljne pojmove teorija međunarodnih odnosa. Kroz savladavanje temeljnih pojmova, cilj je potaknuti kritičko promišljanje kod studenta o suvremenim globalnim trendovma u odnosima među državama, odnosno razvijanje pretpostavki (kroz seminare) za mogućnost daljnjeg samostalnog teorijskog i kritičkog promišljanja o međunarodnoj politici.
Literatura:
  1. Reinhard Meyers; Temeljni pojmovi i teorijske perspektive međunarodnih odnosa; Panliber (1999), str. 131
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 7. 10. 2019. u 20:02
Uređeno: 2. 11. 2019. u 12:08
Petar Popović

Sljedećim kolegicama i kolegama su dodjeljene seminarske teme sukladno njihovim prijavama:

 

Marko Marjanović - Međunarodna politika po Kennethu Waltzu (1 seminarska grupa)

Kristina Vrbek - Je li teorija međunarodnih odnosa mrtva? (2 seminarska grupa)

Ivana Badžek - Je li teorija međunarodnih odnosa mrtva? (1 seminarska grupa)

Andrijana Franjcic - Etika u međunarodnim odnosima - Henry Kissinger (1 seminarska grupa)

Ivona Besić - H.Bull - Anarhično društvo (1 seminarska grupa)

Frano Miholjević - H.Bull - Anarhično društvo (2 seminarska grupa)

Marta Lugarić - Mearsheimer - Tragedije politike velikih sila (1 seminarska grupa)

Eugen Vuković - Waltz, Teorije međunarodnih odnosa (2 seminarska grupa)

Tea Mihanović - Etika u međunarodnim odnosima - Henry Kissinger (2 seminarska grupa) 

Ivan Vladova - Marksizam i kritičke teorije (2 seminarska grupa)

Ena Francuz - Liberalne teorije međunarodne politike ( 1 seminarska grupa)

Mia Mišić - Liberalne teorije međunarodne politike (2 seminarska grupa)

Josipa Šunjić - Alexander Wendt Društvena teorija međunarodnih odnos (2 seminarska grupa)

Manuela Begić - Treća velika rasprava: Neorealizam vs. Neoliberalizam (1 seminarska grupa)

Nikolina Bralić - Marksizam i kritičke teorije (1 seminarska grupa)

Marija Tereza Gojak - KONSTRUKTIVISTIČKE TEORIJE MEĐUNARODNIH
ODNOSA (1 seminarska grupa)

Martina Špoljarić - Teorija međunarodne politike" (Kenneth Waltz) (1 seminarska grupa)

 

Popis obavijesti