Jezik | Language: HRV ENG
Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Uvod u političku znanost: pristupi (Seminar, TK)

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 25)  Ukupno: 25

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke

Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u političku znanost: pristupi
Šifra: 55562
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan
Izvođači: Tonči Kursar - Seminar
Ana Matan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija Uvod u političku znanost: pristupi kao opće teorijske politološke discipline, uvesti studente u mogućnosti teorijskog strukturiranja fenomena politike. To podrazumijeva stjecanje uvida u temeljne teorijsko-metodologijske pozicije u političkoj znanosti. Studenti se tako upoznaju s, primjerice, bihevioralnim i institucionalističkim pristupom gdje se političko određuje kao posebna sfera odnosno skup političkih institucija. Isto ih se tako upućuje u mogućnosti i dvojbe šireg definiranja političkoga na čemu osobito nastoje, primjerice, marksizam i feministička teorija. Time ovaj predmet posebno uvažava činjenicu da u političkoj znanosti vlada metodologijski pluralizam. Polazeći od ove pretpostavke studentima se otvara prigoda da steknu prikladnu osnovu za daljnje sistematsko istraživanje politike, čime se postiže cilj ovog predmeta.
Literatura:
 1. David March, Gerry Stoker; Teorije i metode političke znanosti; Fakultet političkih znanosti (2005), str. 1-60; 105-188; 265-286
 2. Michael Laver; Privatne želje i politika: Poziv na politiku racionalnog izbora; Jesenski i Turk (2005), str. 15-231
 3. Mirjana Kasapović (ur.); Izlazak iz množine? Stanje hrvatske političke znanosti; Fakultet političkih znanosti (2007), str. 7-95
 4. Guy Peters; Institucionalna teorija u političkoj znanosti: novi institucionalizam; Fakultet političkih znanosti (2007)
2. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 2. 5. 2017. u 18:12
Ana Matan

A grupa

Bertak Melanija                4

Drkula Nika                        2

Đuraćić Doris                     konzultacije

Filipović Monika               5

Gandić Rafaela                 5

Garić Kristijan                    nečitko

Grgić Romana                   5

Ilijaš Helena                       2

Ivanek Mateo                   2-

Kaznačić Vido                    5

Kosanović Marta              2—

Kovačević Tin                     3

Lečić Ivana                         4

Lender Lara                        konzultacije

Lukovečki Lovro               3

Merkaš Matea                  3

Miković Ivan                      3-4

Milikić Valentina              3

Pavić Martina                    4

Pištelek Marija                  3

Potz Tin                                4

Puš Domagoj                     5

Samošćanec Lara             4

Sudec Mia                           3

Šajatović David                 4

Ščetinec Katarina             2+

Šerić Matea                       2-

Šimek Senna                      4

Tomas Marija                    2

Tomašević Ana                 2

Tuđen Martin                    4

Viduka Bruno                    4

Volarić Iris                          3

Vuksan-Ćusa Bartol        nečitko

Živčić Lara                           4

 

B grupa

 1. Ivona Bešić (2?)
 2. Jelena Čubrić (2?)
 3. Zlatko Fadljević (3+)
 4. Fran Jurišić (2?)
 5. Ivona Jarža (2?)
 6. Ursula Klisović (2?)
 7. Sara Kranjčec (2?)
 8. Patrik Livaja (-3)
 9. Valentina Petelin (3+)
 10. Domagoj Pisarić (2)
 11. Domagoj Rimac (2?)
 12. Marija Roguljić (3+)
 13. Elena Serdar-Petkovski (2)
 14. Viktorija Stanković (4)
 15. Lucija Starčević (4)
 16. Domagoj Stepanić (3+)
 17. Ana Šimunić (2?)
 18. Ana Štritar (2?)
 19. Lucija Šulentić (2?)
 20. Filip Talijić (-3)
 21. Ivan Vladova (3+)
 22. Aneta Vidak (-4)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid i usmeni dio kolokvija je u srijedu (3. 5. 2017.) u 12.00.

Popis obavijesti