Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u političku znanost: pojmovi
Šifra: 55561
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan
Izvođači: Tonči Kursar - Seminar
Ana Matan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.
Literatura:
 1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
 2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
 3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
 4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
 5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
 6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63
Preporučena literatura:
 1. , Biblioteka Politička misao, Zagreb: 381-392.;
 2. , Školska knjiga, Zagreb.;
 3. , SN Liber/Globus, Zagreb, 1988.;
 4. , Politička kultura, Zagreb.;
 5. , Vizura, Jesenski i Turk, Zagreb.;
 6. , Jesenski i Turk, Zagreb,;
 7. , Guiford,;
 8. , Jesenski i Turk, Zagreb.;
 9. , Naprijed, Zagreb: vidi Osnovni sociološki pojmovi .;
 10. Algoritam, Zagreb.;
 11. , Politička kultura, Zagreb;
 12. , Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.;
 13. , Politička kultura, Zagreb.;
 14. , August Cesarec, Zagreb.;
 15. , Politička kultura, Zagreb.;
 16. , Naklada Jesenski I Turk, Zagreb.;
 17. , PanLiber, Zagreb.;
 18. , Informator.;
 19. , Politička kultura, Zagreb.;
 20. Platon, Država, Naklada Juričić, Zagreb, 2001.;
 21. , Školska knjiga, Zagreb.;
 22. , Biblioteka Politička misao, Zagreb.;
 23. , Politička kultura, Zagreb.;
 24. , Politička kultura, Zagreb.;
 25. , Biblioteka Politička kultura, Zagreb.;
 26. , Rad, Beograd.;
 27. , Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb.;
 28. , Službeni glasnik, Beograd.;
 29. , Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.;
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 2. 5. 2016. u 16:15
Ana Matan

Rezultati kolokvija iz kolegija UPZ: pristupi od 22. 4. 2016.

A grupa

 

Babić Mislav                                      3

Barbarić Fran                                     3-4

Bašić Mate                                         pročitati

Begovac Pavao                                 2

Brković Anja                                      2-

Curman Amalija                               3

Čepo Antonija                                  5

Čobanov Ana                                    3

Djak Ana                                             2

Fališevac Antonio                           2-

Hodzić Armin                                    2

Huzjak Karlo                                      4

Jurilj Kristina                                     2

Klarić Ivka                                           4-5

Klarić Tena                                         4-3

Kolak Augustina                              2

Koprčina Filip                                    pročitati!

Lasić Ivan                                            5

Nakić Tonka                                      3

Pamuković Antea                           4-

Paulić Nikola                                     2

Posavec Saša                                    2

Rodin Tomislav                                pročitati!

Siročić Antonela                              4

Stanković Ana                                  2

Šalat Matija                                       2+

Šostik Leon Krešimir                      3

Tomljanović Monika                      2-

Vučemilović Šimunović Filip        2

Zgrebec Ana                                     2-

 

Ana Matan

 

(B grupa – nepotpuno rezultati)

1. Luka Ajduković (2)

2. Vita Bzik (2+)

3. Domagoj Đuričić (3+)

4. Dino Galinović (3+)

5. Romana Franjković (2)

6. Lovro Horvat (2)

7. Iris Husjak (2)

8. Maja Jeftić (4)

9. Adriana Jozić (2+)

10. Katarina Jukić (2+)

11. Ivan Jurić (2)

12. Marina Karaula (2+)

13. Šime Kero (2+)

14. Roko Koštan (3+)

15. Kristijan Kolić (-3)

16. Ena Katarina Kristić (-3)

17. Tesa Klopotan (3+)

18. Karla Kravaršćan (-4)

19. Lana Kunej (2)

20. Bruna Marinović (-4)

21. Petra Naprta (3)

22. Ivan Osmokrović (-4)

Napomena: Uvid je u srijedu, 4. 5., u 16.30 (soba 28). Tada će biti raspoloživi i rezultati za preostale pristupnike (ukupno 12, P do Z).

Tonči Kursar

 

Popis obavijesti