Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u sociologiju
Šifra: 55564
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Pažanin
Izvođači: Ana Pažanin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U svrhu upoznavanja studenata s najutjecajnijim sociološkim teorijama i autorima pozornost će se posvetiti doprinosu i djelima A.Comtea, K.Marxa, E.Durkheima, M.Webera, G.H. Meada, K.Mannheima, T.Parsonsa, R. K. Mertona, H.Garfinkela i Anthonya Giddensa. Temeljni pojmovi i kategorije bit će odabrani i sistematizirani prvo kroz cjeline kao što su društvo, društveni razvoj, društvena struktura i stratifikacija, modernost i postmodernost, a potom sistematikom glavnih pojmova unutar socioloških teorija kao što su: pozitivizam, marksizam, funkcionalizam, fenomenološka sociologija, interakcionizam, modernizam i postmodernizam. Posebna područja i problemi kojima se bavi sociološka znanost bit će prezentirani kroz analizu relevantnih teorijskih pristupa i ostvarenih istraživačkih uvida. U tom će kontekstu najtemeljitije biti obrađeni problemi društvene stratifikacije, moći i vlasti, te medija, a zatim problemi spolne (rodne) diferencijacije, obrazovanja, rada i nezaposlenosti, slobodnog vremena, kulture i društvene devijantnosti.Cilj kolegija jest da studenti politologije steknu osnovna znanja o temeljnim konceptima, temama i problemima kojima se bavi sociologija kao znanstvena disciplina unutar korpusa društvenih znanosti. Studentima će kroz predavanja i seminarsku nastavu biti izložene glavne sociološke teorije i oni pojmovi i sociološke kategorije koje su temelj te društvene znanosti i ujedno relevantni za političku znanost. Posebna pozornost bit će usmjerena na usvajanje sociološkog kategorijalnog aparata i razumijevanje glavnih tendencija u suvremenom društvu, s posebnim naglaskom na društvenu strukturu i stratifikaciju.
Literatura:
  1. Haralambos, Michael; Holborn, Michael; Sociologija. Teme i perspektive; odabrana poglavlja: Sociološke perspektive, str. 2-21; Društvena stratifikacija, str. 23-38; 49-78, 89-125; Moć, politika i država, str. 588-651; 749-765; Obrazovanje, str. 777-782; 818-838; 843-857; 862-866; Kultura i identitet, str. 884-913; 921-933; Sociološka teorija, str. 10; Golden marketing Zagreb (2002)
  2. Kuvačić, Ivan; Uvod u sociologiju; odabrani tekstovi: P. L. Berger: Uvođenje u sociologiju, str. 246-250; C.W. Mills: Sociološka imaginacija, str.251-254; E.Durkheim: Mehanička i organska solidarnost, str. 281-283; A.Smith: Nejednakosti koje potječu iz prirode zaposlenja, str. 345-350; P.A. Sorokin: Društvena stratifikacija, str.354-358; K. Davis i W.Moore: Neki principi stratifikacije, str. 359-365; V.Pareto: Kruženje elita, str. 366-370; K. Marx: Društvene klase, str. 371-374; M.Weber: Uvjetovanost klasnog položaja položajem na tržištu, str. 375-378; T.H.Marshall: Priroda i determinante socijalnog statusa, str. 379-382.; Golden marketing Zagreb (2004)
  3. Abercrombie, Nicholas i dr.; Rječnik sociologije; odabrani pojmovi: anomija, dobna skupina, društvena kontrola, društvena pokretljivost, društvena promjena, društvena struktura, društveni pokreti, društveni poredak, društveni problemi, društveni sustav, društvo, elita, klasa, kultura, migracija, modernizacija, multikulturalizam, norma, potklasa, sekularizacija, siromaštvo, skupina (grupa), slobodno vrijeme (dokolica), socijalizacija, sociologija, sociologija masovnih medija, sociologija obrazovanja, sociologija politike, sociologija prava, sociologija religije, sociologija roda, sociologija sela, status, stereotip, stratifikacija, supkultura, uloga, vrijednosti, životne šanse, životni stil; Jesenski i Turk Zagreb (2008)
  4. Giddens, Anthony; Sociologija, poglavlje: Svijet u promjeni; Globus Zagreb (2007)
1. semestar
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 29. 6. 2020. u 12:21
Ana Pažanin

Dragi svi,

ispit će zbog epidemiološke situacije i preporuka Uprave  Fakulteta biti online. Nove upute su u nastavnim materijalima.

Oni kojima je bitno, a položili su ispit,  nakon roka smiju ostaviti indeks u mom pretincu na porti  zaključno s 7.7.2020. do 17 sati, kako bi im ocjena bila upisana. Indekse će moći preuzeti u srijedu 8.7. u popodnevnim satima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 27. 6. 2020. u 10:58
Ana Pažanin

Dragi svi,

7.7. 2020. u 8:30 u C dvorani počinje pisani ispit za one koji su prijavili rok  - molim obavezno ponijeti indekse za identifikaciju, jer nećete smjeti pristupiti pisanju ispita. Nakon pisanoga dijela,  odmah ispravljam pred svakim pojedinačno, što je ujedno i uvid u test. Te po potrebi pitam ukoliko netko nema ocjenu iz seminara, kao i za višu ocjenu.

Ukoliko se epidemiološka situacija pogorša dobit ćete pravovremeno informaciju.

 

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 16. 6. 2020. u 18:37
Ana Pažanin

Dragi svi,

upute za ispitne rokove objavljene u nastavnim materijalima 30. svibnja 2020., s današnjim datumom (16. lipnja 2020.) više ne vrijede. Ispiti će se održavati u dvorani, u živo.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 4. 6. 2020. u 08:31
Ana Pažanin

Dragi svi,

nema više obrazaca za eseje i prezentacije za 2,5 koje trebamo ispunjavati i potpisivati.

Student prijavljuje na portalu na isti način kao što prijavljuje ispit.

A nastavnik upisuje na portal i u indeks.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 30. 5. 2020. u 15:14
Ana Pažanin

Dragi svi,

upute za ispitne rokove su u nastavnim materijalima s današnjim datumom.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 18. 5. 2020. u 17:48
Ana Pažanin

Dragi svi,
ljubazno molim studente  koji pišu esej iz Uvoda u sociologiju da se pridržavaju uputa objavljenih na intranetu i na stranici Fakulteta. Rok za predaju eseja je 1.6.2020.
Pisani ispit zakazan za 7. srpnja 2020. bit će online. Detaljne upute dobit ćete na vaše mail adrese  na vrijeme.
Pozdrav,
Ana Pažanin
 

Objavljeno: 13. 5. 2020. u 16:00
Ana Pažanin

Dragi svi,

zahvaljujem onima koji su poslali svoje najčešće korištene mail adrese kao što je zatraženo u obavijesti od 4. svibnja 2020., a onima koji to nisu napravili zahvaljujem također, jer ću koristiti one  koje su dali prilikom upisa godine djelatnicama u referadi.

Kontaktirat ću vas mailom jer će ispitni rok u srpnju biti organiziran na daljinu, s obzirom na epidemiološku situaciju.

Ljubazno molim pratite obavijesti na intranetu i na mailu.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 4. 5. 2020. u 12:48
Ana Pažanin

Dragi svi,

ljubazno molim one koji nisu položili ispit u zimskim rokovima da mi do kraja ovoga tjedna (dakle do 8.5.2020.) pošalju svoju mail adresu koju najčešće koriste  na moju službenu mail adresu ana.pazanin@fpzg.hr. 

 

Pozdrav,

AP

Objavljeno: 11. 2. 2020. u 10:21
Ana Pažanin

Dragi svi,

ocjene su upisane u e-indekse.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 7. 2. 2020. u 19:24
Ana Pažanin

Dragi svi,

pisani dio je u 8:30 u C dvorani, u 9:15 počinju uvidi, usmeni, upisi ocjena za one koji će izaći na ispit.

Potrebno je sa sobom ponijeti indeks.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 28. 1. 2020. u 12:54
Ana Pažanin

Dragi svi,

ocjene s današnjeg roka, kao i one s kolokvija upisane su u e-indekse.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 7. 1. 2020. u 19:08
Uređeno: 7. 1. 2020. u 19:12
Ana Pažanin

Dragi svi,

raspored seminarske nastave za 14. siječnja 2020. ostaje isti kao što je objavljeno u prethodnoj obavijesti od 18. prosinca 2019. Molim provjerite nastavne materijale.

Na seminaru 14. siječnja u 8:30 ću prozivati sve seminariste i bilježiti izostanke jer se radi o materijalu većim dijelom iz obvezne ispitne literature. Neki možda nisu sigurni imaju li ili nemaju još mogućnost za još koji izostanak, a neki (više vas) ne znaju ni koju ocjenu iz seminara će dobiti, ili se nadaju nekoj ocjeni, a na kraju neće biti kao što su možda planirali. Seminarska ocjena je 40% ukupne ocjene iz predmeta.

Dolazak na film nije obavezan, kao što znate, ali argumentirana rasprava na temu je dobrodošla i popravlja stanje seminarske ocjene (ukoliko je granična).

Seminar je u 8:30; film je u 10:15, rasprava netom iza projekcije filma.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

 

 

 

Objavljeno: 18. 12. 2019. u 17:00
Uređeno: 18. 12. 2019. u 17:15
Ana Pažanin

Dragi svi,

raspored seminarske nastave za siječanj 2020. nalazi se u nastavnim materijalima. 14.1.2020. će se održati  dodatni seminar za obje seminarske grupe u terminu predavanja.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 2. 12. 2019. u 13:02
Uređeno: 18. 12. 2019. u 16:20
Ana Pažanin

Dragi svi,

uvidi u kolokvij su prošli.

U nastavnim materijalima je zbrajalica 1. + 2.  kolokvij = ukupna ocjena iz ispita (60% konačne ocjene).

Pozdrav,

Ana Pažanin


 

Objavljeno: 27. 11. 2019. u 09:43
Ana Pažanin

Dragi svi,

s obzirom da jutros nitko nije došao na uvid do 9:42, imat ćete još jednu  mogućnost  u ponedjeljak u redovnom terminu konzultacija.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 26. 11. 2019. u 18:48
Ana Pažanin

Dragi svi,

u ponedjeljak 2. prosinca 2019. u 8:30 u F4 (Fabkovićeva 4. kat) održat ću nadoknadu predavanja od 12. studenoga, a  3. prosinca se vidimo na predavanju u 8:30 u C dvorani i na seminarima u redovnim terminima. Ukoliko dođe do nekih promjena javit ću na vrijeme.

Refresh seminarske nastave s današnjim datumom je u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 23. 11. 2019. u 18:45
Ana Pažanin

Dragi svi,

obavijest o reorganizaciji seminarske sam objavila 8.11.2019. kada su u nastavne materijale stavljene izmjene za obje seminarske grupe.

Ukratko još jednom, a detaljno je i dalje u nastavnim materijalima:

8:15 Grupa 1 seminar

9:15 Grupa 2 seminar

10:15 Film, i nakon projekcije rasprava na temu.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 21. 11. 2019. u 17:44
Ana Pažanin

Dragi svi,

zbog štrajka 25. studenoga 2019.  otkazujem konzultacije, a samim time i najavljeni uvid u kolokvije.

Uvid u kolokvije bit će u srijedu 27. studenoga  od 9 do 10, kabinet 12, 2. kat. No, prije toga vidimo se na seminarima i na filmu 26. studenoga 2019. u 8:15. (vidi raniju obavijest o reorganizaciji nastave).

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 19. 11. 2019. u 18:01
Uređeno: 19. 11. 2019. u 18:03
Ana Pažanin

Dragi svi,

samo je jedna osoba predala potvrdu  u vezi obavijesti objavljene 3. listopada 2019. u roku,   te će toj osobi (radi se o studentu koji se profesionalno bavi košarkom) biti opravdani izostanci s predavanja i seminara. 

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 16. 11. 2019. u 18:08
Ana Pažanin

Dragi svi,

prvi kolokvij održat će se 19.11.2019., kao što je najavljeno u obavijesti 29.10.2019.  i to:

 u 8:30 M. Petolas - usmeni, kabinet 12, 2. kat

a u C dvorani pisani za sve ostale prema rasporedu (po prezimenima):

u 9:30 od A do Jo 

u 10:15 od Ju do Pav

u 11 od Peč do Ž.

Ponesite identifikacijski dokument sa slikom, u protivnom nećete smjeti pristupiti kolokviju.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 11. 2019. u 18:12
Ana Pažanin

Dragi svi,

način reorganizacije seminarske nastave nalazi se u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 11. 2019. u 14:32
Ana Pažanin

Dragi svi,

nastave na kolegiju Uvod u sociologiju neće biti 12. studenoga 2019., zbog štrajka.

Datum prvog kolokvija se ne mijenja za sada i sve stoji kao što sam vas obavijestila u prethodnoj obavijesti.

Seminare ću malo "reorganizirati" na način da će svatko od vas imati priliku održati svoje seminarsko izlaganje, a ukoliko nekome neće odgovarati datum, možemo se uvijek sve dogovoriti.

Večeras ću staviti izmjenu u nastavne materijale u vezi seminarske nastave.

Ukoliko padne stranica, pronaći ću način kako vas sve obavijestiti.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 15. 10. 2019. u 17:33
Uređeno: 22. 10. 2019. u 17:32
Ana Pažanin

Dragi svi,

sva objašnjenja nalaze se na intranetu u nastavnim materijalima u dokumentu Syllabus.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 5. 10. 2019. u 12:34
Ana Pažanin

Dragi svi,

prvi susret održan je 1.10.2019. kao što je bila obavijest na web stranicama i na intranetu kada su podijeljene teme za seminarska izlaganja. 

Seminarska nastava odvijat će se u 2 grupe: od A do LJ u 10:15 i od M do Ž u 12h, utorkom u C dvorani.

Na intranetu je refreshan popis seminarskih (odabranih) tema.

Oni koji nisu došli na prvi susret, mogu odabrati temu, ali ne smiju mijenjati grupu.

Vidimo se 15.10.2019. na predavanju  u 8:30 u C dvorani!

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 3. 10. 2019. u 13:17
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko se profesionalno bavite nekim sportom (s napomenom da bikini-fitness nije sport i da natjecanja za ljepotu nisu sport a mogu biti profesionalna orijentacija), ili pjevate profesionalno ili radite negdje i možda nećete moći dolaziti na nastavu uvijek prema pravilima kolegija i Pravilniku o studiranju na FPZGu, smijete za opravdanje izostanaka na seminarima donijeti pravovaljanu potvrdu (sve generacije su imale tu mogućnost) od trenera, kluba, lige, saveza, poslodavca. Molim  do 15.11.2019.

Pozdrav i hvala,

Ana Pažanin

Objavljeno: 1. 10. 2019. u 18:54
Ana Pažanin

Dragi svi,

konzultacije ću održavati ponedjeljkom od 10:30 do 11:30 u zimskom i ljetnom semestru (kabinet 12, 2. kat).

 

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 24. 9. 2019. u 17:25
Ana Pažanin

Dragi svi,

prvi susret nastave za sve studente koji su upisali Uvod u sociologiju (podjela seminarskih tema) održat će se 1. listopada 2019. godine prema rasporedu:  

u 12:15 prezimena od A do LJ dvorana C,

u 13:00 prezimena od M do Ž dvorana C. 

Ova obavijest ne odnosi se na studente koji su ponovo upisali predmet i imaju ocjenu iz seminarske nastave.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 12. 9. 2019. u 11:48
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko niste položili ispit na rujanskom roku, a imate ocjenu iz seminara iz ove akademske godine, ne trebate dolaziti na seminare, ali smijete ako to želite. Ukoliko nemate ocjenu iz seminara iz ove akademske godine, trebate dolaziti na seminare ili ćete nakon položenog pisanog dijela ispita odgovarati usmeno.

Imate pravo izlaska na kolokvije.

Pozdrav,

Ana Pažanin