Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u sociologiju
Šifra: 55564
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Pažanin
Izvođači: Ana Pažanin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U svrhu upoznavanja studenata s najutjecajnijim sociološkim teorijama i autorima pozornost će se posvetiti doprinosu i djelima A.Comtea, K.Marxa, E.Durkheima, M.Webera, G.H. Meada, K.Mannheima, T.Parsonsa, R. K. Mertona, H.Garfinkela i Anthonya Giddensa. Temeljni pojmovi i kategorije bit će odabrani i sistematizirani prvo kroz cjeline kao što su društvo, društveni razvoj, društvena struktura i stratifikacija, modernost i postmodernost, a potom sistematikom glavnih pojmova unutar socioloških teorija kao što su: pozitivizam, marksizam, funkcionalizam, fenomenološka sociologija, interakcionizam, modernizam i postmodernizam. Posebna područja i problemi kojima se bavi sociološka znanost bit će prezentirani kroz analizu relevantnih teorijskih pristupa i ostvarenih istraživačkih uvida. U tom će kontekstu najtemeljitije biti obrađeni problemi društvene stratifikacije, moći i vlasti, te medija, a zatim problemi spolne (rodne) diferencijacije, obrazovanja, rada i nezaposlenosti, slobodnog vremena, kulture i društvene devijantnosti.Cilj kolegija jest da studenti politologije steknu osnovna znanja o temeljnim konceptima, temama i problemima kojima se bavi sociologija kao znanstvena disciplina unutar korpusa društvenih znanosti. Studentima će kroz predavanja i seminarsku nastavu biti izložene glavne sociološke teorije i oni pojmovi i sociološke kategorije koje su temelj te društvene znanosti i ujedno relevantni za političku znanost. Posebna pozornost bit će usmjerena na usvajanje sociološkog kategorijalnog aparata i razumijevanje glavnih tendencija u suvremenom društvu, s posebnim naglaskom na društvenu strukturu i stratifikaciju.
Literatura:
  1. Haralambos, Michael; Holborn, Michael; Sociologija. Teme i perspektive; odabrana poglavlja: Sociološke perspektive, str. 2-21; Društvena stratifikacija, str. 23-38; 49-78, 89-125; Moć, politika i država, str. 588-651; 749-765; Obrazovanje, str. 777-782; 818-838; 843-857; 862-866; Kultura i identitet, str. 884-913; 921-933; Sociološka teorija, str. 10; Golden marketing Zagreb (2002)
  2. Kuvačić, Ivan; Uvod u sociologiju; odabrani tekstovi: P. L. Berger: Uvođenje u sociologiju, str. 246-250; C.W. Mills: Sociološka imaginacija, str.251-254; E.Durkheim: Mehanička i organska solidarnost, str. 281-283; A.Smith: Nejednakosti koje potječu iz prirode zaposlenja, str. 345-350; P.A. Sorokin: Društvena stratifikacija, str.354-358; K. Davis i W.Moore: Neki principi stratifikacije, str. 359-365; V.Pareto: Kruženje elita, str. 366-370; K. Marx: Društvene klase, str. 371-374; M.Weber: Uvjetovanost klasnog položaja položajem na tržištu, str. 375-378; T.H.Marshall: Priroda i determinante socijalnog statusa, str. 379-382.; Golden marketing Zagreb (2004)
  3. Abercrombie, Nicholas i dr.; Rječnik sociologije; odabrani pojmovi: anomija, dobna skupina, društvena kontrola, društvena pokretljivost, društvena promjena, društvena struktura, društveni pokreti, društveni poredak, društveni problemi, društveni sustav, društvo, elita, klasa, kultura, migracija, modernizacija, multikulturalizam, norma, potklasa, sekularizacija, siromaštvo, skupina (grupa), slobodno vrijeme (dokolica), socijalizacija, sociologija, sociologija masovnih medija, sociologija obrazovanja, sociologija politike, sociologija prava, sociologija religije, sociologija roda, sociologija sela, status, stereotip, stratifikacija, supkultura, uloga, vrijednosti, životne šanse, životni stil; Jesenski i Turk Zagreb (2008)
  4. Giddens, Anthony; Sociologija, poglavlje: Svijet u promjeni; Globus Zagreb (2007)
1. semestar
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 21. 10. 2020. u 13:03
Ana Pažanin

Dragi svi,

ljubazno molim prilikom slanja mailova koristite fpzg mail adresu i ukoliko imate izlaganje za 2,5 prikačite attachment.

Pozdrav svima,

Ana Pažanin

Objavljeno: 18. 10. 2020. u 17:09
Ana Pažanin

Dragi svi,

osnovne upute za pisanje kolokvija naći ćete u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 15. 10. 2020. u 14:42
Ana Pažanin

Dragi svi,

velika je vjerojatnost da  će 6. studenoga 2020. biti neradni dan zbog Dana Fakulteta i organizacije Hrvatskih polititoloških razgovora, pa ću onda  za seminarsku nastavu  u grupi 1 napraviti rošadu. Materijal će biti u nastavnim materijalima.

Vrlo je vjerojatno da će biti rošada i za 4.12. za seminarsku grupu 1,  kada sam odredila da bude prvi kolokvij (nije moja odluka datuma, reagirala sam na ponudu datuma za  održavanje kolokvija za obavezne i izborne kolegije koje smo dobili od Uprave faksa).

Također je vrlo vjerojatno da će kolokvij biti online pisani mailom. 

Sve upute dobit ćete na vrijeme.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 9. 10. 2020. u 12:26
Ana Pažanin

Dragi svi koji ste upisali kolegij Uvod u sociologiju,

ljubazno molim da čitate obavijesti koje ja objavljujem i ravnate se po nastavnim materijalima koje ja objavljujem

Neki od Vas su zbunjeni činjenicom da je Uprava odredila grupe. To je bilo prije objave finalne verzije rasporeda. U tom excel dokumentu stoji i da nastava traje do 19:45, što jednostavno nije točno i ne odgovara finalnom rasporedu koji je objavljen i na webu faksa.

Pozdrav do 14:30  onima koji će biti u dvorani A, i onima koji će biti online.

 

Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 10. 2020. u 16:23
Uređeno: 8. 10. 2020. u 16:23
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko trenirate neki sport (bikini-fitness nije sport) molim ostavite potvrdu kluba  za koji trenirate na porti. 

FPZG futsal ekipa ne treba ostavljati nikakve potvrde - popis mi se dostavlja pravodobno i refreshan je!

 

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 5. 10. 2020. u 15:34
Ana Pažanin

Dragi svi,

raspored seminarske nastave po grupama bit će uskoro objavljen na intranetu u nastavnim materijalima.

Seminarska nastava održavat će se petkom, od 16:15 do 18:15 (1. susret će trajati nešto kraće /9.10. za grupu 1 i 16.10. za grupu 2/, jer ćete trebati samo odabrati seminarsko izlaganje i poslušati moje upute izravno u dvorani A).

Grupa 1 su studenti/ce s prezimenima od Althaller do Milin.

Grupa 2 su studenti/ce   s prezimenima od Milinković do Vrtačić.

Prvo predavanje bit će 9.10. u 14:30. u dvorani za grupu 1, a online za grupu 2.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 1. 10. 2020. u 16:20
Uređeno: 5. 10. 2020. u 09:03
Ana Pažanin

Poštovani,

ukoliko niste položili ispit na rokovima, a imate ocjenu iz seminara, ne trebate dolaziti na seminare.

Ukoliko nemate ocjenu iz seminara, trebate dolaziti na seminare ili ćete nakon položenog pisanog dijela ispita odgovarati usmeno.

Imate pravo izlaska na kolokvije.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 28. 9. 2020. u 17:49
Ana Pažanin

Dragi svi,

konzultacije ću održavati mailom. Adresa je: ana.pazanin@fpzg.hr.

Pozdrav,

Ana Pažanin