Jezik | Language: HRV ENG
Specijalistički studij Odnosi s javnošću

Voditelj Studija: izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

e-mail: bskoko@fpzg.hr

Zamjenik voditelja studija: Hrvoje Jakopović

e-mail: hrvoje.jakopovic@fpzg.hr

 

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij novinarstva (Odsjek za novinarstvo i odnose s javnošću).

 

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

 

Uvjeti upisa na studij

Studij mogu upisati:

  • pristupnici koji su završili dodiplomski četverogodišnji studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (predbolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili diplomski studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (bolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti prema „predbolonjskom“ ili „bolonjskom“ programu u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz drugih područja, u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici strani državljani koji su završili diplomski studij na nekom od fakulteta društveno-humanističkih znanosti s prosjekom ocjena većim od 3,5 a kojima je diploma nostrificirana prema zakonskim propisima RH.

Iznimno će se dozvoliti upis pristupnika, koji imaju manji prosjek od 3,5 ali uz preporuku dva sveučilišna nastavnika ili dokazane rezultate o uspješnoj karijeri u odnosima s javnošću (djelovanje duže od 3 godine na izvršnim i voditeljskim pozicijama u odnosima s javnošću).  

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Završetak studija omogućava teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama, uz korištenje neprednih komunikacijskih alata i metodologije.  

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Ispunjavanjem svih predviđenih uvjeta za završetak studija, polaznik(-ica) stječe akademski naziv: sveučilišni/-a specijalist/-ica  iz  odnosa s javnošću.

 

Posebnosti studija

Ovo je prvi poslijediplomski studij iz odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Prilikom kreiranja studija vodili smo se najnaprednijim svjetskim iskustvima i spoznajama, odnosno konzultirali smo savjete i propise IABC-a (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora), PRSA-e (Američko društvo za odnose s javnošću), IPR-a (Institut za odnose s javnošću) te IPRA-e (Međunarodna udruga za odnose s javnošću), koji predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse odnosa s javnošću u globalnim okvirima. Velika pomoć pri kreiranju studija bila je Američka komisija za izobrazbu u odnosima s javnošću, koja je poradila na standardizaciji obrazovanja u odnosima s javnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolijevci odnosa s javnošću, a čije su preporuke kasnije prihvatile i mnogobrojne europske zemlje. Na studiju su angažirani vodeći hrvatski i regionalni znanstvenici i stručnjaci iz odnosa s javnošću i srodnih disciplina.  


Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj