Jezik | Language: HRV ENG
Specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Studenti specijalističkog studija sami plaćaju iznos školarine, odnosno školarinu plaća ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

 

Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i izvodi sedam poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. 


Objavljeno: 9. 10. 2014. u 17:35
Uređeno: 23. 10. 2014. u 14:54
Vlatka Paunovic

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Zagreb, Lepušićeva 6

N A T J E Č A J

za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2014./2015.

 

 • Sigurnosna politika Republike Hrvatske
  za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica za nacionalnu sigurnost
  voditelj: prof. dr. Siniša Tatalović
  [ONLINE PRIJAVA]       IZVEDBENI PLAN

   
 • Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije
  za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije
  voditelj: dr. Hrvoje Špehar
  [ONLINE PRIJAVA]       IZVEDBENI PLAN 

   
 • Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe
  za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica izkomparativne politike
  voditelj: prof. dr. Tihomir Cipek
  [ONLINE PRIJAVA]       IZVEDBENI PLAN

   
 • Odnosi s javnošću
  za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica iz odnosa s javnošću
  voditelj: izv. prof. dr. sc. Božo Skoko
  [ONLINE PRIJAVA]       IZVEDBENI PLAN

   
 • Mediji u digitalno doba
  za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica iz medijskih i komunikacijskih studija
  voditeljica: prof. dr. Zrinjka Peruško
  [ONLINE PRIJAVA]       IZVEDBENI PLAN 

 

 

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij (1):

 • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
 • Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
 • Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske

Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

 • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

 

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij (1):

 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita.

Studiji traju dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Maksimalni broj mjesta za svaki od navedenih studija: 50.

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna

 

Uz online prijavu, dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (prijava, preslik diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis, preporuke) potrebno je predati u Studentsku referadu Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti www.fpzg.unizg.hr ili dobiti na tel. 01/4642112.

Natječaj je otvoren do 27. 10. 2014.

Popis obavijesti