Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

Obavijesti
Objavljeno: 19. 9. 2018. u 07:25
Ana Kuharić

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog studija Politologije i Novinarstva upisivati 20. rujna 2018. godine od 13 do 15 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo na temelju rednog broja na rang listi za upise (objava konačne rang liste:  19. rujna 2018. godine nakon 16.00 sati)

Objavljeno: 23. 7. 2018. u 08:09
Ana Kuharić

Nakon provedenih upisa u I. godinu preddiplomskog studija u akad. god. 2018./2019. ostalo je slobodnih mjesta za rujanski rok, kako slijedi:

 • Studij politologije – 6 mjesta za redovite studente i 5 mjesta za strane studente​
 • Studij novinarstva - 5 mjesta za redovite studente i 5 mjesta za strane studente
Objavljeno: 12. 7. 2018. u 14:51
Uređeno: 12. 7. 2018. u 17:44
Ana Kuharić

Studenti će se u I. godinu preddiplomskih studija na Fakultetu političkih znanosti upisivati u Studentskoj referadi Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo kako slijedi:

 • preddiplomski studij Politologija - 17. i 18. srpnja 2018. od 9 do 15 sati 
 • preddiplomski studi Novinarstvo - 19. i 20. srpnja 2018. od 9 do 15 sati 

Detalji o upisima dostupni su na poveznici

Redoslijed upisa pogledajte ovdje

Odluka o cijeni upisnog paketa

Objavljeno: 26. 6. 2018. u 10:53
Uređeno: 26. 6. 2018. u 10:54
Ana Kuharić

Popis novinarskih radova s brojem bodova za upis u I. godinu preddiplomskog studija Novinarstva u ak. god. 2018./2019. - ljetni rok, pogledajte ovdje. Rok za prigovore je 3. srpnja 2018.

Objavljeno: 13. 4. 2018. u 10:17
Ana Kuharić

Opći uvjeti

 1. Kandidati imaju pravo prijaviti izbor od najmanje pet, a najviše 10 audio, audiovizualna i/ili tekstualna novinarska rada. Literarni radovi se ne vrednuju.
 2. Datum objavljivanja prijavljenih radova ne smije biti stariji od četiri godine od datuma prijave.
 3. Nijedan prijavljeni rad ne smije biti objavljen nakon 1. svibnja tekuće godine.
 4. Uz radove, kandidati su dužni priložiti prateće pismo koje sadrži sljedeće informacije:
 • ime i prezime autora
 • popis radova prema naslovima
 • uz svaki naslov treba stajati datum i mjesto (medij) objave, kao i preslika impressuma medija u kojem je rad objavljen
 • Svi prijavljeni radovi moraju imati prateću ovjerenu i potpisanu potvrdu uredništva ili osobe koja je odgovorna za medij na kojem je sadržaj objavljen, a koja potvrđuje točnost  podataka iz pratećeg pisma kandidata.
 • Radovi kojima će manjkati neki od traženih podataka, neće biti vrednovani.
 • Objavljeni novinarski radovi moraju biti u skladu s načelima novinarske etike.

 

Posebni uvjeti

 1. Tekstualni radovi:
 • Svaki rad mora imati najmanje 2000 znakovnih mjesta. Izuzetak mogu činiti  radovi manjeg opsega ukoliko su objavljeni u nekom od profesionalnih medija.
 • Mogu biti i u preslici (nisu potrebni originali).
 • Fotografije dolaze u obzir isključivo kao sastavni dio novinarskog teksta (ne boduju se posebno).
 • E-tekstovi moraju na jasan način dokazati autorstvo, mjesto i vrijeme objave.
 • Internetski portali ili mrežne stranice na kojima su objavljeni radovi moraju biti upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskog programa (NN 134/13). Ova se odredba NE odnosi na školske medije.

 

 1. Audio, audiovizualni i multimedijski radovi:
 • Moraju biti dostavljeni na nekom od nosača zapisa (CD, DVD, USB).
 • Moraju imati prateći sažetak (kratki opis sadržaja i mjesta u programu gdje su objavljeni).
 • Multimedijski radovi moraju imati prateću izjavu o autorstvu.

 

Napomena: Ukoliko zadovolje uvjete, novinarske radove moguće je bodovati isključivo s 50 bodova. Za dodatne informacije možete se javiti prodekanu za nastavu i studente doc.dr.sc. Andriji Henjaku, e-mail: andrija.henjak@fpzg.hr

Radovi se predaju od 1. do 15. lipnja 2018. za srpanjski rok te od 27. do 31. kolovoza 2018. za rujanski rok, osobno ili poštom na adresu: Fakultet političkih znanosti / za Studentsku referadu / Lepušićeva 6, Zagreb.

 

KLASA: 602-04/18-07/10

URBROJ: 251-73/02-18-4

Zagreb, 13. travnja 2018.

Repozitorij
Repozitorij je prazan